Tast Toe MB

Een inspiratiebron om de tast te stimuleren. Dat is Tast Toe Meervoudig Beperkten (MB) voor cliënten met een visueel verstandelijke beperking (VVB). Tast Toe MB is geschreven voor en door professionals van Visio. Ook ouders en verzorgers van mensen met VVB kunnen deze activiteiten inzetten. Op de pagina Activiteiten staan de bijna 100 activiteiten in pdf-vorm.
 

Over Tast Toe MB

Tast Toe Meervoudig Beperkten (MB) beschrijft activiteiten om de tast te stimuleren. Mensen met een visueel verstandelijke beperking (VVB) doen vaak minder ervaringen op via de tast.
Lees meer over Tast Toe MB

Handleiding

In Tast Toe MB zijn materialen, ideeën en lessuggesties verzameld om het tactiel functioneren in de praktijk te stimuleren. Lees meer over de ontwikkelingsniveau's en de indeling van Tast Toe MB.
Leer Tast Toe MB in te zetten

Activiteiten

Hier staan alle +/- 100 activiteiten in pdf, verdeeld over de categorieën: “Tasten en waarnemen”, “Tasten en bewegen” en “Tasten en begrijpen”. Daaronder vallen weer 12 subcategorieën. Tast Toe MB volgt de indeling van het observatie-instrument Tactiel Profiel MB.
Ga naar alle activiteiten

Aanbieding

In Tast Toe MB zijn materialen, ideeën en lessuggesties verzameld om het tactiel functioneren in de praktijk te stimuleren. Kies ervoor om de activiteit zo mogelijk een-op-een aan te bieden in een rustige setting. Hier staat ook meer over het thema, de voorwaarden en invloedfactoren.
Lees meer over aanbieden en randvoorwaarden