Tast toe

Hoe vind ik mijn jas op de volle kapstok? Hoe herken ik mijn eigen drinkbeker? Hoe lees ik een grafiek uit? Hoe zoek ik Alkmaar op in de atlas? De scores van Tactiel Profiel geven inzicht in de tactiele mogelijkheden en beperkingen van een kind. Maar het voorziet niet in handelingssuggesties. Daarom is Tast Toe beschikbaar. Een activiteitenmap met oefen- en lessuggesties. Door gericht te werken met suggesties die passen bij de leeftijd, de tactiele mogelijkheden en beperkingen van het kind, worden de tactiele vaardigheden getraind. De diagnose die voortkomt uit Tactiel Profiel kan zo een activerend vervolg krijgen in de praktijk.
 

Inhoud en opbouw van Tast Toe

Tast Toe biedt ruim 250 materialen, idee├źn en lessuggesties om het tactiel functioneren van kinderen gericht te stimuleren en trainen. Daarbij wordt dezelfde indeling in observatie-onderdelen en leeftijdscategorie├źn gebruikt als bij Tactiel Profiel. 
De activiteiten zijn steeds volgens een vast format geschreven naar hoofdcategorie, leeftijdsniveau, foto van het materiaal, lessuggesties, observatie - en aandachtspunten en alternatieve materialen.
Download hier een aantal voorbeelden om een idee te krijgen.
 

Ontwikkeling en verantwoording 

Tast Toe is ontwikkeld door medewerkers van Visio die dagelijks werken met ernstig slechtziende en blinde kinderen. De ervaringen die zij opdeden tijdens leersituaties liggen ten grondslag aan de inhoud van Tast Toe. Alle schrijvers zijn bekend met het instrument Tactiel Profiel waardoor de samenhang gewaarborgd werd. De ontwikkeling van Tast Toe werd mede mogelijk gemaakt door de financiering vanuit de stichting InZicht van ZonMw.
 

Bestellen

Ga naar de pagina Prijzen voor meer informatie over de bestelwijze en de prijs van Tast Toe.