Aanleiding

Met Tactiel Profiel MB kan de tastontwikkeling van mensen met een meervoudige beperking op gestructureerde wijze in kaart worden gebracht. Dit instrument komt voort uit Tactiel Profiel; een observatie instrument om de tactiele ontwikkeling in kaart te brengen voor kinderen van 0-16 jaar met een ernstige visuele beperking. In de praktijk bleek dit instrument niet geschikt voor mensen met een meervoudige beperking. De verbale instructies zijn te moeilijk om te begrijpen en de stappen in ontwikkeling te groot. Vanuit praktijkmedewerkers kwam het verzoek of Tactiel Profiel aangepast kon worden.

Ontwikkeld vanuit ervaring en getoetst aan de praktijk Een projectgroep van medewerkers met praktijkervaring nam daartoe het initiatief. Het reguliere instrument Tactiel Profiel diende als uitgangspunt. Items om het tactiel functioneren te screenen werden herschreven of opnieuw geformuleerd. Een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen van onder meer de Radboud Universiteit, medewerkers van Visio De Brink en van Visio Wonen & Dagbesteding gaf waardevolle feedback. In een pilot werd de proefversie van Tactiel Profiel MB afgenomen bij diverse cliƫnten, waarna items bijgesteld werden. Dit resulteerde uiteindelijk in Tactiel Profiel MB voor kinderen en volwassenen met een ernstige visuele beperking en verstandelijke ontwikkeling tussen 0 en 6 jaar. Het instrument is mogelijk gemaakt dankzij financiering vanuit de Visio Foundation.