FAQ

Uitleg over en vervolg na afname Tactiel Profiel

Tactiel Profiel geeft een compleet overzicht van het tactiel functioneren van een kind. De vier hoofdcategorie├źn (tactiel- sensorisch functioneren, tactiel-motorisch functioneren, tactiel- perceptueel functioneren en praktische vaardigheden) geven per categorie een overzicht van knelpunten in het tactiel functioneren.
Bij een opvallend hoge "niet beheerst"-score binnen een of meerdere (sub)categorie├źn, kan deel twee van Tactiel Profiel gebruikt worden voor verder onderzoek. Het overzicht van factoren van invloed op tactiel waarnemen en functioneren ondersteunt bij het vinden van een mogelijke verklaring van de opvallend hoge scores. Het denkschema dat hieruit voortvloeit, kan dienen als uitgangspunt voor specifieke trainingstrajecten.
Voor de inhoud en opzet van die trainingstrajecten bieden de stimuleringssuggesties en lessuggesties van de activiteitenmap Tast Toe houvast. De opzet van Tast Toe correspondeert met de opzet van tactiel Profiel.
 

In welke talen zijn Tactiel Profiel en Tast Toe beschikbaar?

Er is een engelstalige versie van Tactiel Profiel. Tast Toe is vertaald in het Engels met als titel Feel Free
 

Voor wie is Tast Toe geschreven?

Tast Toe is door en voor praktijkmedewerkers geschreven die in training- en leersituaties werken met kinderen met een ernstige visuele beperking.
 

Wie gebruiken Tactiel Profiel?

Tactiel Profiel is ontwikkeld voor ontwikkelingsbegeleiders en leerkrachten, maar wordt ook gebruikt door psychologen, orthopedagogen, ergotherapeuten en alle andere vakdisciplines die zich bezighouden met de ontwikkeling van ernstig slechtziende kinderen en blinde kinderen. Het invullen en interpreteren van het deel ‘Overzicht van factoren van invloed op tactiel waarnemen en functioneren’ is typisch een taak voor een multidisciplinair team en een prima uitgangspunt voor de bespreking van zorg- of handelingsplannen.
 

Is Tactiel Profiel geschikt voor kinderen die later blind werden of voor blinde volwassenen?

Tactiel Profiel gaat uit van de tactiele eisen die de dagelijkse omgeving stelt aan de waarneming en de taken richten zich op theoretische en praktische vaardigheden gerelateerd aan het voortgezet onderwijs en het dagelijks leven van middelbare scholieren.
Mogelijk zijn de hoogste leeftijdniveaus E en F geschikt voor volwassenen, daar is geen onderzoek naar gedaan. Taken gerelateerd aan arbeid, en dus aan volwassenen, ontbreken. Er wordt echter wel gewerkt aan een versie voor visueel-auditief beperkte volwassenen.

Is Tactiel Profiel geschikt voor meervoudig beperkte kinderen?

Visio praat over meervoudig beperkt als er sprake is van een visuele beperking en een verstandelijke beperking. Voor deze doelgroep is een nieuw screenings-instrument in ontwikkeling, Tactiel Profiel MB. Tactiel Profiel MB is gebaseerd op Tactiel Profiel en bedoeld mensen met een verstandelijke beperking met een ontwikkelingsleeftijd tot zes jaar en een zeer ernstige visuele beperking. De leeftijdsgrens is breder dan bij Tactiel Profiel; het is ook geschikt voor volwassenen met een meervoudige beperking. Ten aanzien van de complexiteit van de doelgroep is er veel aandacht besteed aan het formuleren van factoren van invloed die een negatief effecect op het tactiel functioneren kunnen hebben. Er zal ook gewerkt worden aan een versie voor visuel-auditief en verstanndelijk beperkte kinderen.